ACEMAP® als vervanging van Semap®

02 augustus 2012

Door productieproblemen is het geregistreerde antipsychoticum Semap, Penfluridol 20 mg tablet, tijdelijk niet leverbaar. Om in deze leemte te voorzien is per 2 augustus ACEMAP, Penfluridol 20 mg tablet beschikbaar.

Wat is ACEMAP?

Omdat ACEMAP en Semap eenzelfde dissolutieprofiel hebben, kunnen patiënten die Semap gebruikten in principe zonder problemen worden overgezet op ACEMAP.

Wat is de status van ACEMAP?

IGZ heeft bepaald dat ACEMAP op grond van art. 3.17 RGW zonder handelsvergunning op de markt mag zijn, nu er geen geregistreerd alternatief beschikbaar is en mits er een artsenverklaring voorhanden is.

Wordt ACEMAP vergoed?

ACEMAP is niet geregistreerd en is daarom ook niet opgenomen in het GVS. Het komt voor vergoeding in aanmerking omdat het met toestemming van IGZ in de handel mag zijn en als rationele farmacotherapie kan worden beschouwd.

Hoe kan ACEMAP worden besteld?

ACEMAP kan uitsluitend met een door de apotheker ondertekend bestelformulier mét een artsenverklaring besteld worden bij ACE Apotheek. [link invoegen ace-apotheek]

Voor verdere informatie of vragen kunt u gebruik maken van het emailadres acemap@ace-pharm.lokoservices.nl.