Eigen bijdrage voor Broxil® 250 en 500 mg capsules

01 februari 2016

Per 1 januari 2016 is de prijs in de Taxe voor Broxil 250 mg en 500 mg capsules verhoogd. De vergoedingslimiet is echter gelijk gebleven, waardoor patiënten nu geconfronteerd worden met een eigen bijdrage. Graag lichten we de ontstane situatie aan u toe.

Broxil 250 mg capsules (RVG 04959) en Broxil 500 mg capsules (RVG 09101) zijn opgenomen op bijlage 1A van de Regeling Zorgverzekering (Rzv) met fenoxymethylpenicilline capsules. Deze systematiek van clustering met “onderling vervangbare” geneesmiddelen (GVS) dateert uit 1991. Per cluster is een vergoedingslimiet vastgesteld op basis van de prijzen in oktober 1998. Prijswijzigingen en economische veranderingen worden niet in deze berekening meegenomen. Het verschil tussen de actuele prijs van het geneesmiddel en de vergoedingslimiet moet de patiënt, bij wijze van eigen bijdrage, zelf bijbetalen.

In de enorm veranderde wereld van grondstoffabrikanten van penicillines is de grondstofprijs van de werkzame stof per kilogram de afgelopen jaren vertienvoudigd. Veel API-fabrikanten buiten China/India hebben besloten de fabricage van penicillines te staken. Uiteindelijk ontstaat ”schaarste” en stijgt de prijs. Hierdoor is de netto kostprijs gestegen tot boven de vergoedingslimiet.

Niet alleen de betaalbaarheid van het eindproduct komt in het geding, ook voor de beschikbaarheid heeft deze ontwikkeling gevolgen. In 2015 is Broxil gedurende zes maanden beperkt beschikbaar geweest omdat de grondstof niet tijdig zeker gesteld kon worden, in de juiste kwaliteit, voor productie van nieuwe batches.

ACE streeft naar beschikbaarheid, bereikbaarheid én betaalbaarheid van haar geneesmiddelen. Om het geneesmiddel betaalbaar te houden voor de patiënt heeft ACE een verzoek ingediend om Broxil naar bijlage 1B van de Rzv te verplaatsen. Bij verplaatsing naar bijlage 1B zal de eigen bijdrage vervallen.

Broxil 125 mg/ 5 ml poeder voor orale suspensie wordt volledig vergoed.