Cetura® 0,5 mg nu volledig vergoed!

21 oktober 2016

Cetura 0,5 mg (Z-Indexnummer 15775895) is opgenomen in het GVS op bijlage 1B en wordt vanaf 1 november 2016 volledig vergoed.

Gedurende vier jaar was Cetura (estradiol 0,5 mg, RVG 110115) wel geregistreerd en beschikbaar, maar niet juist opgenomen in het GVS. Helaas werd Cetura daardoor vanaf 1 januari 2016 alleen vergoed op machtiging. Met de plaatsing van Cetura op bijlage 1B komt aan de onzekerheid een eind.

Volgens de Regeling Zorgverzekering (RZv) wordt, op basis van advies van het Zorginstituut Nederland (ZiN), door de Minister bepaald of een geregistreerd geneesmiddel op bijlage 1A of bijlage 1B van het GVS wordt opgenomen. In een eerste advies van het toenmalige CVZ (2012) werd Cetura geclusterd op bijlage 1A met estradiolpreparaten voor de behandeling van postmenopauzale klachten (!). ACE heeft hier bezwaar tegen gemaakt omdat Cetura niet onderling vervangbaar is met de andere estradiolpreparaten, zeker niet voor ‘onze’ patiënt.

Cetura wordt voorgeschreven voor puberteitsinductie bij meisjes, onder andere bij het syndroom van Turner. Door de deelstreep in de tablet kan Cetura in een passende dosering worden verstrekt. De toedieningsvorm is geschikt voor kinderen, dit in tegenstelling tot de estradiolpreparaten voor overgangsklachten.
In de Klinische Richtlijn Turner Syndroom (oktober 2012) wordt voor de puberteitsinductie bij meisjes de voorkeur gegeven aan de orale vorm van estradiol, omdat dit overeenkomt met het natuurlijk voorkomende estradiol.

Cetura is beschikbaar bij de farmaceutische groothandel.

Noot: De Klinische Richtlijn Turner Syndroom (oktober 2012) is ontwikkeld op initiatief van het Nederlands-Vlaamse multidisciplinaire netwerk voor Turner syndroom (NVMNTS).