Eigen bijdrage voor geneesmiddelen maximaal € 250,-

02 januari 2019

De eigen bijdrage voor geneesmiddelen zijn per 1 januari 2019 gemaximeerd op € 250 per jaar per persoon (zie publicatie Minister voor Medische Zorg Staatscourant 13 juni 2018). Dit bedrag was voor 1 januari 2019 niet gemaximeerd.

Indien de prijs van een geneesmiddel hoger is dan de vergoedingslimiet die door het ministerie van VWS vastgelegd is in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) wordt er een eigen bijdrage voor geneesmiddelen gevraagd. Deze eigen bijdragen voor geneesmiddelen gaan niet van het verplicht eigen risico van de zorgverzekering af maar komen daar als kosten bovenop.

De apotheek declareert het volledige bedrag rechtstreeks bij de zorgverzekeraar en informeert de patiënt over het bedrag dat bijbetaald moet worden. De patiënt hoeft aan de balie niet te betalen, omdat de zorgverzekeraars bijhouden of de patiënt het maximumbedrag bereikt heeft. Als de eigen bijdrage voor de zorgverzekering op het eind van het jaar niet volledig verbruikt is, ontvangt de patiënt een nota voor de eigen bijdrage van geneesmiddelen (zie bericht apothekersorganisatie KNMP).