Lynoral® is Acelyn® (Ethinylestradiol 0,05 mg tabletten – RVG 00022)

01 mei 2015

Op 13 maart 2015 is de registratie van Lynoral overgeschreven van NV Organon naar ACE Pharmaceuticals BV.

Als nieuwe registratiehouder voert ACE direct een naamswijziging door:

Lynoral 0,05 mg is nu Acelyn 0,05 mg
Ethinylestradiol 0,05 mg (RVG 00022)

De nog in omloop zijnde Lynoral kan gewoon worden uitgeleverd. In de Taxe is Lynoral per 1 mei 2015 vervangen door Acelyn, het Z-Indexnummer is 13484230.

De belangrijkste indicatie voor Acelyn is ‘behandeling van constitutioneel lange lengte bij meisjes’. Door de deelstreep zijn ook doseringen van 25 microgram mogelijk.