Overname Regitine® 10 mg/ml door ACE

09 maart 2018

Sinds 5 maart 2018 wordt de distributie van Regitine 10 mg/ml (RVG 01635) door ACE Pharmaceuticals verzorgd.

Regitine is geregistreerd voor gebruik in operaties waarbij een feochromocytoom wordt verwijderd, of bij diagnose van een feochromocytoom. Gezien de medische noodzaak heeft Novartis in samenspraak met het CBG gezocht naar een alternatief om de registratie voor de Nederlandse markt te behouden.

ACE zet zich in om producten met een medische noodzaak beschikbaar te houden en heeft de registratie van Novartis overgenomen.

Na overschrijving van de registratie is een wijziging van productielocatie noodzakelijk.

Wijziging verpakking

In juli 2018 worden de nieuwe ACE-verpakkingen geleverd. De samenstelling van het product is gelijk aan het huidige Novartis-product.