Privacy beleid

Omdat Ace Apotheek onderdeel is van Ace Pharmaceuticals BV verwijzen wij naar het privacy beleid van Ace Pharmaceuticals BV.

Ace Pharmaceuticals BV, gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring 26 november 2020.

Ace Pharmaceuticals hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten en gebruikers van haar website. Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verlenen u als klant graag onze dienstverlening. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat wij informatie over u vastleggen en soms ook delen met derden. Ons uitgangspunt is dat wij alleen de informatie gebruiken en verwerken, die noodzakelijk is om onze dienstverlening mogelijk te maken. Wij voldoen aan geldende wet en regelgeving, waaronder de Algemene verordening Gegevensbescherming en de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). In dit document leest u wat wij doen om zorgvuldig om te gaan met uw informatie en welke rechten u heeft.

Ace Pharmaceuticals verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt o.a. bij het invullen van een contactformulier. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– BSN-nummer
– Gezondheidsinformatie

Door persoonsgegevens aan ons te geven of door de site te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van dit privacy beleid.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Ace Pharmaceuticals verwerkt in sommige gevallen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens over uw geneesmiddelengebruik. Deze verwerkingen hebben altijd een wettelijke grondslag (in andere woorden: het is ons verplicht).

Op basis van welke grondslag en met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Ace Pharmaceuticals verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Toestemming: U kunt bellen, een contactformulier invullen of e-mailen en daarbij uw gegevens vrijwillig achterlaten zodat wij later contact met u kunnen opnemen indien nodig.
– Wettelijke verplichting: Ace Pharmaceuticals verwerkt bijzondere persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld voor het registeren van bijwerkingen en klachten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ace Pharmaceuticals neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ace Pharmaceuticals) tussen zit. Data worden zoveel mogelijk geanonimiseerd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ace Pharmaceuticals bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij een langere periode als dit wettelijk vereist is of om anderszins aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ace Pharmaceuticals verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Ace Pharmaceuticals gebruikt cookies voor een goede technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen. Wij kunnen bijvoorbeeld zien welke browser en resolutie het meest wordt gebruikt zodat we de website daar optimaal op kunnen laten draaien.

Ook gebruiken we Google Analytics om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze websites gebruiken. We hebben Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld en om deze reden hoeven wij geen toestemming voor gebruik te vragen. Meer informatie vindt u hier.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ace Pharmaceuticals en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@ace-pharm.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Ace Pharmaceuticals wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ace Pharmaceuticals neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ace Pharmaceuticals werkt met beveiligde gegevensnetwerken die beschermd worden door o.a. firewall- en wachtwoordbescherming.

Slechts een selecte groep medewerkers heeft toegang tot persoonsgegevens.

Wijzigingen

Indien Ace Pharmaceuticals het nodig acht, kan zij haar privacy beleid wijzigen. Veranderingen in dit privacy beleid zullen terstond via deze pagina worden doorgegeven.

Contact met ons opnemen

Als u vragen of klachten heeft over onze naleving van dit privacy beleid, of wanneer u aanbevelingen of opmerkingen wilt maken waarmee we de kwaliteit van ons privacy beleid kunnen verbeteren, kunt u mailen naar privacy@ace-pharm.nl.

Contactgegevens

Ace Pharmaceuticals BV
Schepenveld 41
3891 ZK Zeewolde
Tel. +31 36 5227201