Cytomel® 25 microgram

 • Product

  Cytomel 25 microgram, tabletten met kruisdeelstreep

 • RVG

  108769

 • Werkzame stof

  Liothyronine 25 microgram (als liothyroninenatrium)

 • Indicatie

  Lichte tot ernstige hypothyreoïdie en cretinisme; Niet-toxisch struma; T3-suppressietest

 • Z-Indexnummer

  15654974

 • Bewaarconditie

  Bij 2 – 8 °C

Cytomel 25 microgram wordt gebruikt voor de behandeling van de gevolgen van een licht tot ernstig verminderde schildklierfunctie, om een vergrote schildklier (“struma”) te verkleinen en om de schildklier te kunnen testen (T3-suppressietest).

Houdbaarheidsonderzoek heeft aangetoond dat Cytomel 25 microgram in de koelkast bewaard moet worden. De patiënt kan Cytomel 25 microgram maximaal 1 maand buiten de koelkast bewaren.