Nipruss® 60 mg

 • Product

  Nipruss 60 mg, poeder voor oplossing voor infusie

 • RVG

  123483

 • Werkzame stof

  Natriumnitroprussidedihydraat 60 mg, overeenkomend met 53 mg watervrij natriumnitroprusside

 • Indicatie

  Hypertensieve crisis; gereguleerde intraoperatieve hypotensie

 • Z-Indexnummer

  17010829

 • Bewaarconditie

  Bij 25 °C

Nipruss is geregistreerd voor de behandeling van hypertensieve crisis bij volwassenen en gereguleerde intraoperatieve hypotensie bij volwassenen.

Nipruss bevat 60 mg nitroprusside natriumdihydraat, overeenkomend met 53 mg watervrij nitroprussidenatrium. Voor toediening kan een spuitpomp (Perfusor) of Infusomat worden gebruikt. In de SmPC is een doseringstabel opgenomen.

Het poeder voor oplossing voor infusie (de inhoud van de bruine ampul komt overeen met 60 mg natriumnitroprussidedihydraat) wordt opgelost in water voor injectie of in een oplossing van 5% glucose.

Registratiehouder Altamedics GmbH heeft Ace Pharmaceuticals aangewezen als distributiepartner voor de Benelux.