Xcyst® 500 mg

 • Product

  Xcyst 500 mg, maagsapresistente tabletten

 • RVG

  04480

 • Werkzame stof

  Methenamine amygdalaat 500 mg

 • Indicatie

  Ongecompliceerde urineweginfecties

 • Z-Indexnummer

  16215966

 • Bewaarconditie

  Bij 15 – 25 °C

Xcyst tabletten worden gebruikt ter behandeling van ongecompliceerde urineweginfecties indien conventionele behandeling met antibiotica niet effectief of gecontra-indiceerd is.

De tabletten zijn maagzuurbestendig; ze moeten als hele tablet worden doorgeslikt.