Adhesa®

Adhesa (dexamfetaminesulfaat) is geïndiceerd voor aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ofwel ADHD) bij kinderen en adolescenten van 6 tot 17 jaar.

Dexamfetamine is een sympathomimetisch amine met een centraal stimulerende en anorectische activiteit en mag worden voorgeschreven als de respons op eerdere behandeling met methylfenidaat klinisch ontoereikend bleek. De behandeling dient te worden gegeven onder toezicht van een specialist in gedragsstoornissen bij kinderen of adolescenten.

Klik hier voor de Risico minimalisatie materialen.

Product

Adhesa®

Werkzame stof

Dexamfetaminesulfaat

Verpakkingseenheid ZI-nummer

Adhesa 5 mg, tab, 30 st, strip 17225175

Adhesa 5 mg, tab, 90 st, pot 17232449

RVG

128087

Opslagconditie

Bewaren beneden 25 °C

Deelverpakking

Strip en pot

Toedieningsvorm

Tablet