Xcyst®

Xcyst (methenamine amygdalaat) tabletten worden gebruikt ter behandeling van ongecompliceerde urineweginfecties indien conventionele behandeling met antibiotica niet effectief of gecontra-indiceerd is.

De tabletten zijn maagzuurbestendig; ze moeten als hele tablet worden doorgeslikt.

Product

Xcyst®

Werkzame stof

Methenamine amygdalaat

Verpakkingseenheid ZI-nummer

Xcyst 500 mg, tab, 120 st 16215966

RVG

04480

Opslagconditie

Bewaren beneden 25 °C

Deelverpakking

Pot

Toedieningsvorm

Maagsapresistente tablet

Xcyst 500 mg tabletten (methenamine amygdalaat) zijn tijdelijk niet als geregistreerd product beschikbaar is. Om te voorzien in een doelmatige geneesmiddelen voorziening, is het als doorgeleverde bereiding beschikbaar. Zie het nieuwsbericht voor meer informatie.