Xcyst®

Xcyst (methenamine amygdalaat) tabletten worden gebruikt ter behandeling van ongecompliceerde urineweginfecties indien conventionele behandeling met antibiotica niet effectief of gecontra-indiceerd is.

De tabletten zijn maagzuurbestendig; ze moeten als hele tablet worden doorgeslikt.

Product

Xcyst®

Werkzame stof

Methenamine amygdalaat

Verpakkingseenheid ZI-nummer

Xcyst 500 mg, tab, 30 st 16215966

RVG

04480

Opslagconditie

Bewaren beneden 25 °C

Deelverpakking

Pot

Toedieningsvorm

Maagsapresistente tablet