Tardocillin 1200, benzathinebenzylpenicilline beschikbaar

29 oktober 2019

Tardocillin® 1200 beschikbaar via groothandel

IGJ heeft besloten dat, vanwege het tekort rond Benzathinebenzylpenicilline Sandoz 1.200.000IE, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie (RVG 118694) apothekers tijdelijk vergelijkbare geregistreerde geneesmiddelen, met dezelfde werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm mogen afleveren uit andere EU-lidstaten (inclusief het Verenigd Koninkrijk).1

Ace biedt het depotpreparaat Tardocillin 1200 suspensie voor i.m.-injectie 1,2 miljoen eenheden/4 ml aan als tijdelijk alternatief. Dit geneesmiddel is in Duitsland geregistreerd (6070615.00.00).

U kunt Tardocillin 1200 bestellen via uw eigen groothandel. Per 1 november is Tardocillin 1200 opgenomen in de G-Standaard met Z-Indexnummer 16187164.

Er hoeft geen artsenverklaringenadministratie bij te worden gehouden.

Vanaf 1 augustus 2018 worden geïmporteerde producten waar een generieke toestemming voor is afgegeven vergoed. Meer informatie is beschikbaar op de website van de KNMP.

Tardocillin 1200 wordt koel (2-8 °C) vervoerd en opgeslagen.

1. Besluit van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, 7 april 2020, kenmerk 2020-2478300/IT2024550, Staatscourant 2020, Nr.20877. Geraadpleegd d.d. 07-04-2020