Uitbreiding Acecort registraties naar Europa

09 juni 2021

In juni 2020 introduceerde Ace haar hydrocortison tabletten van 1 mg, 5 mg en 10 mg met kleurcoating onder de naam Acecort® in Nederland. Uniek is de combinatieverpakking van 4 weekblisters met 10 mg en 5 mg tabletten wat aansluit bij een vaak toegepast behandelschema van 10 mg in de ochtend en 5 mg aan het begin van de middag en begin van de avond (10-5-5).

Op veler verzoek van voorschrijvers en patiënten is inmiddels ook de registratie van Acecort in verschillende andere Europese landen gestart. Vanaf Q4-2021 wordt Acecort geïntroduceerd in België, Denemarken, Duitsland, Finland, Noorwegen en Zweden.

De registraties van de 2 mg en 3 mg tabletten worden op korte termijn toegevoegd. Hiermee biedt Ace een complete oplossing voor de patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie.

Acecort tabletten hebben een kleurcoating* die correspondeert met de landelijke kleurcodering die ook voor apotheekbereidingen werd toegepast. De 1 mg is wit, 5 mg is oranje en 10 mg is rood. De tabletten van 2 mg zijn geel en de 3 mg zijn roze.

 

* De kleuren zijn conform de kwaliteitsstandaard zoals geformuleerd in de kwaliteitsstandaard Bijnierziekten (www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten/bijnieraandoeningen).