Uitbreiding indicaties InfectoCillin® 250 Saft als alternatief voor Broxil® 125 mg/5 ml PVS

05 januari 2018

InfectoCillin 250 Saft wordt als alternatief voor Broxil 125 mg/5 ml, poeder voor orale suspensie.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) had al toestemming gegeven voor het leveren van InfectoCillin 250 Saft voor patiënten die antibiotische profylaxe krijgen bij (functionele) hyposplenie of asplenie en die niet behandeld kunnen worden met geregistreerde alternatieven.

Nu is er ook toestemming voor het leveren van InfectoCillin 250 Saft bij:

  • Profylaxe van infecties veroorzaakt door streptococcus viridans bij kinderen met acute myeloïde leukemie die worden behandeld met hoge doses cytarabine
  • Profylaxe groep A-streptokokkeninfecties bij kinderen met chorea van Sydenham
  • Profylaxe groep A-streptokokkeninfecties bij kinderen met acuut reuma