Vergoeding InfectoCillin® 250 Saft

16 november 2017

Vanaf 1 december 2017 is InfectoCillin 250 Saft (fenoxymethylpenicilline 250.000 IE/5 ml, poeder voor oplossing) opgenomen in de G-Standaard met Z-Indexnummer 16580419.

Zorgverzekeraars hebben bevestigd dat InfectoCillin 250 Saft vanaf 1 december 2017 wordt vergoed. De aanspraakstatus zoals zichtbaar in de G-Standaard van Z-Index kan echter pas in de versie van januari 2018 worden gewijzigd naar “F” omdat de G-Standaard voor december al is uitgeleverd.

In overleg met Zorgverzekeraars Nederland is de vergoeding in de komende maanden als volgt geregeld.

november 2017 Zorgverzekeraars hebben aangegeven dat apothekers in de maand november een eigen record moeten aanmaken om InfectoCillin 250 Saft te declareren.
december 2017 In de systemen van de zorgverzekeraars wordt de aanspraakstatus voor de maand december naar JA aangepast. In de G-Standaard is InfectoCillin 250 Saft opgenomen met de aanspraakstatus “N”. Volgens het bericht van de KNMP kan de apotheek het middel uit de G-Standaard declareren door het middel (ondanks de aanspraakstatus=N) bij de verzekeraar in te dienen of handmatig de aanspraakstatus bij dit geneesmiddel te wijzigen naar “F”. U dient de declaratie in voor 5 ml (i.p.v. voor 75 ml).
januari 2018 De correcte aanspraakstatus “F” is opgenomen in de G-Standaard.

 

Externe berichten over vergoedingsstatus InfectoCillin 250 Saft: